fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepiknaodludziu.pl.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze złożenia zamówienia w sklepiknaodludziu czy innej aktywności w sklepie.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,

– wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),

– wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

– dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH sklepiknaodludziu.pl?

Administratorem danych osobowych sklepiknaodludziu.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
SEVERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby:
Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, Polska
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
28 lutego 2018 r
KRS
0000721275
NIP
5272840662
REGON
369596113

 II. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator wdrożył w sklepiknaodludziu.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
System IT sklepiknaodludziu.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 III. DLACZEGO I O JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE PROSIMY?

 A. REJESTRACJA

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepiknaodludziu.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane zapamiętane w sklepiknaodludziu.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail – niezbędny do logowania do sklepiknaodludziu.pl i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepiknaodludziu.pl;
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepiknaodludziu.pl.

 B. LOGOWANIE

W przypadku logowania się do sklepu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook czy Google, pozyskujemy od nich dane w postaci identyfikatora Twojego konta w tym serwisie, Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

 C. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest potrzebny – w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia)

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacji zamówienia) i działaniem sklepiknaodludziu.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklepiknaodludziu.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki firmie kurierskiej DPD lub innej firmy kurierskiej.

2. adres e-mail przekazywany jest  Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu Tpay w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklepiknaodludziu.pl.

Sklepiknaodludziu.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań

System informatyczny, z którego korzysta sklepiknaodludziu.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze sklepiknaodludziu.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na sklepiknaodludziu.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji oraz w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.


  Sklepiknaodludziu.pl  (COOKIES)
Sklepiknaodludziu.pl wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania sklepiknaodludziu.pl do Twoich potrzeb.

Sklepiknaodludziu.pl wykorzystuje cookies do:

1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
2. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania sklepikna odludziu.pl dla promocji produktów własnych.


W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepiknaodludziu.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepiknaodludziu.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na sklepiknaodludziu.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym sklepiknaodludziu.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 VII. ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA sklepiknaodludziu.pl

Sklepiknaodludziu.pl   zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepiknaodludziu.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 VIII. KONTAKT

Sklepiknaodludziu.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jak też w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile nie możesz tego zrobić samodzielnie zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 61 641 70 40 lub e-mail kontakt@sklepiknaodludziu.pl